ADR grunnkurs og oppfriskningskurs i Aksdal

ADR grunnkurs (for de som ikke har gyldig ADR fra før) og oppfriskningskurs alle klasser (For de som har gyldig ADR og skal fornye det)

 

 

 


Ledig: 5     Sted: Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

NYHET!!! Etterutdanningskurs - Gods eller kombikurs YSK - 35t (uke) Aksdal

NYHET: Her kjører vi 2 kurs samtidig. Kurset er tilpasert de som kun skal ha YSK kun på gods og for de som skal ha YSK på både gods og person. De som da tar kombikurs slipper da den ekstra dagen, noe som betyr at du får både gods og person etter 5 dager på kurs. 

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerett i de tunge førerkortklassene.

Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk, fartsskriver, Ulykkesberedskap og dhlr, HMS, Ergonomi, helse og ernæring, Service og kundebehandling, Kriminalitet og smugling, Lastsikring, Optimal bruk av tunge kjøretøy, teori og praksis, nullvisjonen osv. 


Ledig: 17     Sted: Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

NYHET!!! Etterutdanningskurs - Gods, Person eller kombikurs YSK - 35t (uke) Aksdal

NYHET: Her kjører vi 3 kurs samtidig. Kurset er tilpasert de som kun skal ha etterutdanning på gods, eller kun perontransport, og kombikurs for de som skal ha både gods og person. De som tar kombikurs slipper da den ekstra dagen, noe som betyr at du får både gods og person etter 5 dager på kurs. 

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerett i de tunge førerkortklassene.

Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk, fartsskriver, Ulykkesberedskap og dhlr, HMS, Ergonomi, helse og ernæring, Service og kundebehandling, Kriminalitet og smugling, Lastsikring, Optimal bruk av tunge kjøretøy, teori og praksis, nullvisjonen osv. 


Ledig: 18     Sted: Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

NYHET!!! Etterutdanningskurs - Gods, Person eller kombikurs YSK - 35t (uke) Aksdal

NYHET: Her kjører vi 3 kurs samtidig. Kurset er tilpasert de som kun skal ha etterutdanning på gods, eller kun perontransport, og kombikurs for de som skal ha både gods og person. De som tar kombikurs slipper da den ekstra dagen, noe som betyr at du får både gods og person etter 5 dager på kurs. 

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerett i de tunge førerkortklassene.

Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk, fartsskriver, Ulykkesberedskap og dhlr, HMS, Ergonomi, helse og ernæring, Service og kundebehandling, Kriminalitet og smugling, Lastsikring, Optimal bruk av tunge kjøretøy, teori og praksis, nullvisjonen osv. 


Ledig: 20     Sted: Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

NYHET!!! Etterutdanningskurs - Gods, Person eller kombikurs YSK - 35t (uke) Aksdal

NYHET: Her kjører vi 3 kurs samtidig. Kurset er tilpasert de som kun skal ha etterutdanning på gods, eller kun perontransport, og kombikurs for de som skal ha både gods og person. De som tar kombikurs slipper da den ekstra dagen, noe som betyr at du får både gods og person etter 5 dager på kurs. 

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerett i de tunge førerkortklassene.

Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk, fartsskriver, Ulykkesberedskap og dhlr, HMS, Ergonomi, helse og ernæring, Service og kundebehandling, Kriminalitet og smugling, Lastsikring, Optimal bruk av tunge kjøretøy, teori og praksis, nullvisjonen osv. 


Ledig: 10     Sted: Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal
 
 

SIGVE LERVIK

Daglig leder
Om Sigve

Jobbet innen transport og kursing av bransjen  i mange år. 

 46 80 50 00 sigve@instruo.no